Prethodna

Početna

Kontakt

Škola

Rukovodstvo

Nastavni kadar

Nenastavni kadar

Dokumentacija

Prava deteta

Igre za decu

Download

Galerija slika

Sekcije

Obaveštenja

 

 

KRITERIJUMI OCENJIVANJA ZA:

 

I CIKLUS

RAZREDNA NASTAVA

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNJI

ENGLESKI JEZIK

SLOVAČKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE

 

II CIKLUS

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

SLOVAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNJI

ENGLESKI JEZIK

ISTORIJA

GEOGRAFIJA

BIOLOGIJA

MATEMATIKA

FIZIKA

HEMIJA

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

LIKOVNA KULTURA

MUZIČKA KULTURA

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

NEMAČKI JEZIK

GRAĐANSKO VASPITANJE

VERSKA NASTAVA

SLOVAČKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE