OŠ "Bratstvo" Aradac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŽNI DOGAĐAJI U TOKU ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE

 

 

 

 

 

21.2.2024. obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika

 

 

         

 

14.2.2024. aktivnosti u vezi s obeležavanjem Dana zaljubljenih (V-VIII r.)

 

 

13.2.2024. bili smo domaćini opštinskog školskog takmičenja u gimnastici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Naziv škole: OŠ "Bratstvo"

    Adresa: Maršala Tita 90

    Poštanski broj i mesto: 23207 Aradac

    Opština: Zrenjanin

    Telefon i faks: 023/887-010

    Šifre delatnosti:   

    Osnovno obrazovanje opšteg tipa: 8520

     Predškolsko vaspitanje:       8510

     Matični broj:  08116725

     Žiro račun:     840 - 1195660 - 14

     PIB:               101983496

     JBBK:            01463

     E-mail: bratstvo@osaradac.edu.rs

     Direktor: Marjena Križan Zakić

 

 

       Informator o radu škole    

Otvorena škola - Primeri uspešne prakse

Osiguranje kvaliteta nacionalnih ispita (završni ispit)