Prethodna

Početna

Kontakt

Škola

Rukovodstvo

Nastavni kadar

Nenastavni kadar

Dokumentacija

Prava deteta

Igre za decu

Download

Galerija slika

Sekcije

Obaveštenja

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA PRVI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED ŠKOLSKE 2019/20
SPISAK UDŽBENIKA ZA PETI, SEDMI I OSMI RAZRED ŠKOLSKE 2019/20
RASPORED DOPUNSKE ZA VREME RASPUSTA
OBAVEŠTENJE O PRAVIMA DETETA I UČENIKA, OBAVEZAMA I ODGVORNOSTIMA UČENIKA I RODITELJA
RASPORED ZVONJENJA
RASPORED PRIJEMA RODITELJA
RASPORED PISMENIH ZADATAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2018/2019

RASPORED PISMENIH ZADATAKA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2018/2019

RASPORED ČASOVA
RASPORED DOPUNSKE NASTAVE ZA PRVI CIKLUS

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE ZA DRUGI CIKLUS

RASPORED SLOBODNIH AKTIVNOSTI UČENIKA

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE ZA VREME ZIMSKOG RASPUSTA JANUAR 201

SPISAK UDŽBENIKA ZA 2,3,4,6,7 I 8 RAZRED ŠKOLSKE 2018/19 GODINE
 

SPISAK UDŽBENIKA ZA 1. I 5. RAZRED ŠKOLSKE 2018/19 GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED ZVONJENJA

 PRE PODNE

ČAS

POČETAK

KRAJ

1

8:00

8:45

2

8:50

9:35

3

9:50

10:35

4

10:45

11:30

5

11:35

12:20

6

12:25

13:10

 POSLE PODNE

ČAS

POČETAK

KRAJ

1

13:30

14:15

2

14:20

15:05

3

15:20

16:05

4

16:15

17:00

5

17:05

17:50

6

17:55

18:40

 

 

 

RASPORED PRIJEMA RODITELJA

od prvog do četvrtog razreda 

Име и презиме наставника

Разред и одељење

дан

Време пријема

час

Преподневна смена

Поподневна смена

Соња Захорец

I1

уторак

3.

10:00 – 10:30

15:20 – 16:00

Марија Којић

I2

уторак

2.

08:50- 9:30

 14:20 -15:00

Зуска Петраш

II1

среда

3.

10:00 – 10:30

15:20 – 16:00

Татјана М.Бајат

II2

понедељак

2.

08:50- 9:30

 14:20 -15:00

Соња Захорец

III1

уторак

3.

10:00 – 10:30

15:20 – 16:00

Јадранка Виљачик

III2

среда

6.

12:30 – 13:00

18:00 – 19:00

Зузана Обшуст

IV1

четвртак

2.

08:50 - 9:30

 14:20 -15:00

Марија Јевтић

 

IV2

уторак

4.

10:50 – 11:30

16:20 – 17:00

Владимир  Јованов

Наставник енглеског

језика

четвртак

3.

10:00 – 10:30

15:20 – 16:00

  

od petog do osmog razreda 

Име и презиме предметног наставника

 Предмет који предаје

 Дан

Време пријема

Преподневна смена

Поподневна смена

Оливера Молнар

Српски језик/ и књижевност

петак

11.30 -12.20

17.05 – 17.45

Јарослава Шћевко

Словачки језик

петак

10:45-11:30

16:15-17:00

Јелена Сирар

Српски језик

као нематерњи

понедељак

10.00 – 10.30

15.20 – 16.00

Владимир Јованов

Информатика

четвртак

9:50 – 10:35

15:20 – 16:05

Адела Обшуст

Енглески језик,

Словачки јез. са елем. нац. културе

петак

9:50 – 10:35

15:20 – 16:05

Нера Цветков

Енглески језик

среда

8:50-9:35

14:20-15:05

Зуска Литавски-Бењо

Немачки језик

среда

10:45-11:30

16:15-17:00

Драгана Банч

Немачки језик

уторак

11:35 – 12:20

17:05 - 17:50

Магдалена Станковић

Историја

среда

8:00 – 8:45

13:30 – 14:15

Душан Бојанић

Географија

уторак

9:45 – 10:30

15:15 – 16:00

Терез Адамов

Биологија

петак

10:45-11:30

16:15-17:00

Владимир Абеловски

Математика

понедељак

10,45-11,30

16,15-17,00

Радојка Ђокић

Математика

уторак

09.50-10.35

15.20-16.05

Пирошка Велисављевић

Инфо. и рач.

Техника и технолог.

ТИО

среда

11:35 – 12:20

17:05 - 17:50

Весна Олујић

Ликовна култура

среда

9:45 – 10:30

15:15 – 16:00

Надица Симјановски

Ликовна култура

четвртак

10:45-11:30

16:20-17:00

Данијелка Абеловски

Музичка

култура

уторак

8:50-9:35

14:20-15:05

Данијела Аврам

Музичка

култура

четвртак

10:45-11:30

16:15-17

Марко Протић

Физичко и здравст. вас.

петак

8:50-9:35

14:20-15:05

Наташа Вита

Физичко и здравст. вас.

понедељак

9:00-9:30

 

14:30-15:05

Кристина Ђорђевић

Физика

среда

10:45-11:30

16:15-17:00

Снежана Вукоњански

Хемија

уторак

8:50-9:35

14:20-15:05

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ

 

МЕСЕЦ / РАДНА НЕДЕЉА

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ОДЕЉ.                                      

ПРЕДМЕТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I1

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

Д

 

 

 

Д

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

К

 

I2

СРПСКИ ЈЕЗИК

ИТ

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

ИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

II1

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

ИТ

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

К

К

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

К

 

 

МАТЕМАТИКА

ИТ

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

СВЕТ ОКО НАС

ИТ

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

К

 

II2

СРПСКИ ЈЕЗИК

ИТ

 

 

К

ПВ

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

Т

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

К

 

 

МАТЕМАТИКА

ИТ

 

 

 

 

К

 

 

 

К

 

 

 

К

 

 

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

 

К

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

К

III1

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

ИТ

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

 

 

 

ПВ

 

К

 

 

 

 

К

 

 

ПЗ

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

К

 

МАТЕМАТИКА

ИТ

 

 

 

 

К

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ИТ

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

Т

 

 

III2

СРПСКИ ЈЕЗИК

ИТ

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

К

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

К

 

МАТЕМАТИКА

ИТ

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

 

К

 

 

К

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ИТ

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

IV1

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

ИТ

 

К

 

К

 

ПЗ

 

 

К

 

 

 

К

ПЗ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

ПЗ

 

К

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

К

МАТЕМАТИКА

ИТ

 

 

 

К

 

 

ПЗ

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ИТ

 

К

 

 

 

 

 

К

 

 

К

 

 

К

 

IV2

СРПСКИ ЈЕЗИК

ИТ

 

 

 

 

 

ПЗ

 

К

 

 

 

К

 

ПЗ

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

К

МАТЕМАТИКА

ИТ

 

 

 

 

 

 

ПЗ

 

 

К

 

 

ПЗ

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ – писмени задатак

КТ – критеријумски тест

К – контролни задатак

Д – диктат

ИТ – иницијално тестирање

ПВ – писмена вежба

Т - тест

Одељење

 Наставни предмети

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 V1

Словачки језик

 

ИТ

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

 

 

К

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

ПЗ

 

 

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

К

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

К

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

Математика

 

ИТ

 

 

К

 

 

ПЗ

 

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

V2

Српски језик

ИТ

 

 

 

 

 

К

ПЗ

 

 

 

 

 

 

К

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

Математика

ИТ

 

 

К

 

 

ПЗ

 

 

 

К

 

 

 

 

ПЗ

 

VI1

Словачки језик

 

ИТ

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

 

К

 

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

К

 

 

 

 

 

ПЗ

 

 

К

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

 

Математика

 

 

 

 

К

 

 

ПЗ

 

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

Физика

 

ИТ

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

К

 

VI2

Српски језик

ИТ

 

 

К

 

 

К

ПЗ

 

 

 

 

 

К

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

 

Немачки језик   

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

Математика

ИТ

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

К

 

 

VII1

Словачки језик

ИТ

 

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

 

К

 

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

К

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

К

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

 

Математика

 

 

 

 

К

 

 

ПЗ

 

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

Физика

ИТ

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

Хемија

 

ИТ

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

К

VII2

Српски језик

ИТ

 

 

 

 

 

 

ПЗ

 

К

 

 

 

К

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ

 

 

Математика

ИТ

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

Физика

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

К

VIII1

Словачки језик

ИТ

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

 

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

 

 

К

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

ПЗ

 

 

Математика

 

 

 

 

К

 

 

ПЗ

 

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

Физика

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

Хемија

 

ИТ

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

К

 

 VIII2

Српски језик

ИТ

 

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

К

 

 

 

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

К

 

ПЗ

 

 

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

Математика

ИТ

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

 

 

К

 

 

 

ПЗ

 

Физика

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

Хемија

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

 

 

К

 

 

 

 

3-7

10-14

17-21

24-28

1-5

8-12

15-19

22-26

29-31

1-2

5-9

12-16 17*

19-23

26-30

3-7

10-14

17-21

 

 

 

 

 

RASPORED PISMENIH RADOVA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2018/2019

 

 

RASPORED ČASOVA

NIŽI CIKLUS

 

 

Одељење

Дан

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Одељење

Дан

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак

Ред. бр. ч.

Ред. бр. ч.

I1

1.

музичка к.

словачки језик

српски језик

математика

словачки језик

I2

 

1.

српски ј.

Музичка к,

математика

српски ј.

ликовна култура

2.

словачки језик

математика

словачки језик

енглески језик

физичко вaспитањe

2.

.математика

енглески ј

Физичко в.

математика

математика

3.

математика

енглески језик

Физичко васпитање

свет око нас

математика

3.

физичко васпитање

српски ј.

Свет око нас

енглески ј

грађан./верска

4.

српски језик

физичко вaспитањe

математика

словачки језик

ликовна култура

4.

свет око нас

математика

српски ј.

.физичко в.

српски ј.

5.

лепо писање

свет око нас

допунска настава

грађанско васпитање

чос

5.

 

ЧОС

лепо писање

допунска настава

 

II1

 

1.

словачки језик

музичка к.

математика

словачки језик

математика

II2

1.

српски ј .

математика

српски ј.

математика

грађ. в.

верска н.

2.

физичко вaспитањe

математика

енглески језик

математика

словачки језик

2.

енглески ј.

српски ј.

математика

свет око нас

математика

3.

енглески језик

словачки језик

физичко вaспитањe

свет око нас

ликовна култура

3.

математика

свет око нас

енглески ј.

српски ј.

српски ј.

4.

математика

свет око нас

словачки језик

физичко вaспитањe

ликовна култура

4.

музичка к.

физичко в.

физичко в.

ликовна к.

физичко в.

5.

чувари природе

српски језик

верска настава

српски језик

чос

5.

допунска н.

Чувари природе.

ЧОС

.

ликовна к.

слов.ј.са елем.   нац. култ.

6.

 

 

 

допунска настава

 

Сл.ј. са елем. нац.култ.

III1

1.

математика

словачки језик

eнглески језик

српски језик

математика

III2  

1.

енглески ј.

српски ј.

математика

природа и друштво

Српски ј.

2.

словачки језик

природа и друштво

српски језик

словачки језик

словачки језик

2.

математика

физичко в.

српски ј.

српски ј.

математика

3.

физичко вaспитање

рука у тестуа

физичко вaспитање

природа и друштво

ликовна култура

3.

српски ј.

математика

музичка к.

математика

физичко в.

4.

eнглески језик

математика

математика

математика

ликовна култура

4.

ликовна култура

природа и друштво

енглески ј.

физичко в.

грађанско в.

верска настава

5.

српски језик

музичка к.

словачки језик

Верска настава

физичко вaспитање

5.

ликовна култура

од играчке до рачунара

допунска настава

ЧОС

словачки ј. са елем нац. културе

6.

 

допунска настава

чос

 

 

словачки ј. са елем. нац. културе

IV1

1.

словачки језик

математика

словачки језик

eнглески језик

математика

   IV2

1.

српски језик

енглески ј.

математика

српски језик

математика

2.

математика

словачки језик

математика

српски језик

словачки језик

2.

природа и друштво

математика

физичко в.

математика

српски језик

 

3.

грађанско вaспитање

природа и друштво

Од   играчке   до    рачунара

природа и друштво

физичко вaспитање

3.

физичко в

српски језик

српски језик

природа и друштво

верска  н.

грађанско в

4.

српски језик

eнглески језик

српски језик

словачки језик

ликовна култура

4.

Математика

 

Ликовна к.

музичка  к.

енглески ј

физичко  в.

5.

физичко вaспитање

музичка к.

физичко вaспитање

математика

ликовна култура

5.

ЧОС

Ликовна к.

Чувари природе

Допунска настава

 

6.

чос

 

допунска настава

 

 

                           

Физичко васпитање* - Изабрана спортска грана

 VIŠI CIKLUS

 

9. 9. 2013.

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

Молнар Оливера

 

 

 

62

72

52

82

 

 

 

62

52

82

 

 

 

 

 

82

62

52

 

72

 

 

 

72

52

 

 

 

 

 

 

82

62

 

72

52

Ч

 

Сирар Јелена

 

 

 

 

51

61

71

Ч

 

 

 

51

 

81

71

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

61

71

81

 

Шћевко Јарослава

 

61

81

51

 

71

 

 

72

71

81

61

51

52

82

Ч

 

51

81

71

61

 

 

 

 

71

51

81

 

 

52

72

82

 

61

51

 

 

 

 

 

Литавски Зузана

 

71

51

 

61

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

81

71

61

Ч