Prethodna

Početna

Kontakt

Škola

Rukovodstvo

Nastavni kadar

Nenastavni kadar

Dokumentacija

Prava deteta

Igre za decu

Download

Galerija slika

Sekcije

Obaveštenja

 

  SPISAK UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2023/24 GODINU NA SLOVAČKOM NASTAVNOM JEZIKU
  SPISAK UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2023/24 GODINU NA SRPSKOM NASTAVNOM JEZIKU
  RASPORED ZVONJENJA
  RASPORED PRIJEMA RODITELJA
  RASPORED PISMENIH ZADATAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2023/2024
  RASPORED PISMENIH ZADATAKA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2022/2023
  RASPORED ČASOVA
  RASPORED SLOBODNIH AKTIVNOSTI UČENIKA
 

TERMINI OTVORENOG DANA ŠKOLE ZA RODITELJE U DRUGOM
POLUGODIŠTU šk. 2022/2023. godine

   
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED ZVONJENJA

 PRE PODNE

ČAS

POČETAK

KRAJ

1

8:00

8:45

2

8:50

9:35

3

9:50

10:30

4

10:45

11:30

5

11:35

12:20

6

12:25

13:10

     

 POSLE PODNE

ČAS

POČETAK

KRAJ

1

13:30

14:15

2

14:20

15:05

3

15:20

16:05

4

16:15

17:00

5

17:05

17:50

6

17:55

18:40

     

 

 

 

RASPORED PRIJEMA RODITELJA

od prvog do četvrtog razreda 

Име и презиме наставника

Разред и одељење

дан

Време пријема

час

Преподневна смена

Поподневна смена

Соња Захорец

I1/ IV1

четвртак

3.

9.50-10.35

15.05-16.05

Татјана Бајат Mарковљев

I2

уторак

5.

11.30-12.20

 17.00-17.45

Зуска Петраш

II1

петак

4.

10.45-11.30

16.15-17.00

Јадранка Виљачик

II2

среда

6.

12.25-13.00

 18.00-19.00

Зузана Обшуст

III1

четвртак

3.

8.50-9.35

14.20-15.05

Марија Јевтић

III2

уторак

4.

10.45-11.30

16.15-17.00

Maрија Kojић

IV2

четвртак

4.

10.45-11.30

 16.15-17.00

Владимир  Јованов

 

Енглески језик

 

понедељак

4.

10.40-11.25

16.10-16.55

Мартина Сланкаменац

Eнглески језик

уторак

3.

9.50-10.35

15.05-16.05

Јелена Сирар Српски језик као нематерњи петак 3.

9.50-10.35

15.05-16.05
Адела Обшуст Словачки јез. са елем. нац. уторак 4.

10.45-11.30

16.15-17.00

  

od petog do osmog razreda 

Име и презиме одељењског старешине

Разред

и

одељење

Дан

Оквирно време контакта

Jaрослава Шћевко

V1

среда

 

10.40-11.25

16.10-16.55

Терез Адамов

V2

уторак

 

9.45-10.30

15.15-16.00

Јелена Сирар

VI1

среда

 

9.45-10.30

15.15-16.00

Оливера Молнар

VI2

четвртак

 

13.00

18.30

Магдалена Станковић

VII1

среда

 

10.40-11.25

16.10-16.55

Душан Бојанић

VII2

уторак

 

13.15-14.00

18.40-19.25

Владимир Абеловски

VIII1

понедељак

9.50-10.35

15.05-16.05

Радојка Ђокић

VIII2

понедељак

10.40-11.25

16.10-16.55

 

Распоред  контаката осталих предметних наставника са родитељима

Име и презиме предметног

наставника

 

Предмет који предаје

 

Дан

 

Оквирно време контакта

Владимир Јованов

Информатика и рачунарство

понедељак

 

8.00-8.45

13.30-14.15

Мартина Сланкаменац

Енглески језик

понедељак

 

10.40-11.25

16.10-16.55

Зуска Литавски-Бењо

Немачки језик

понедељак

 

8.50-9.35

14.20-15.05

Драгана Банч

Немачки језик

четвртак

 

12.20-13.05

17.50-18.35

Љиљана Ивковић

 

Техника и технологија

петак

9.45-10.30

15.15-16.00

Весна Олујић

Ликовна култура

среда

10.40-11.25

16.10-16.55

Надица Симјановски

Ликовна култура

четвртак

 

8.50-9.35

14.20-15.05

Злата Хрнчар

Музичка

култура

уторак

 

9.45-10.30

15.15-16.00

Виолета Бузаџија

Музичка

култура

четвртак

 

11.25-12.10

17.00-17.45

Марко Протић

Физичко и здравст. вас.

уторак

 

10.40-11.25

16.10-16.55

Наташа Вита

Физичко и здравст. вас.

понедељак

10.40-11.25

16.10-16.55

Милица Мажић

Физика, Хемија

уторак

 

11.25-12.10

17.00-17.45

Бранка Михајловић

Хемија

петак

 

9.45-10.30

15.15-16.00

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ

 I CIKLUS

 

Одељ.

 Наставни предмети

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

1

4-8

11-15

18-22

25-29

2-6

9-13

16-20

23-27

30.10.-3.11.

6-10

13-17

20-24

27.11.-1.12.

4-8

11-16

18-22

I1

Словачки језик

 

ИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

Математика

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

I2

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

Енглески језик

 

 

 

 

Т

 

 

 

Т

 

 

 

Т

 

 

 

Т

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

II1

Словачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

Д

 

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

Т

 

 

 

Математика

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

КЗ

 

II2

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

Математика

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

III1

Словачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

Д

Д

 

 

 

 

Д

КЗ

 

КЗ

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

Природа и друштво

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

Математика

 

 

ИТ

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

III2

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

Природа и друштво

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

ИТ

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

IV1

Словачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

ПЗ

 

КЗ

 

 

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

Природа и друштво

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

Математика

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

ПЗ

 

 IV2

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

Природа и друштво

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

Математика

 

 

ИТ

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

ПЗ

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17..

 

ПЗ – писмени задатак

КТ – критеријумски тест

КЗ – контролни задатак

ИТ – иницијално тестирање

Д - диктат

Т - тест

 

II CIKLUS

Одељ.

 Наставни предмети

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

1

4-8

11-15

18-22

25-29

2-6

9-13

16-20

23-27

30.10.-3.11.

6-10

13-17

20-24

27.11.-1.12.

4-8

11-16

18-22

V1

Словачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

ПЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

ПЗ

 

 

 

 

 

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

ПЗ

 

КЗ

 

 

Немачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

ИТ

 

 

КЗ

 

 

ПЗ

 

 

 

КЗ

 

 

ПЗ

 

V2

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

ПЗ

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

ПЗ

 

 

 

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

ПЗ

 

 

 

КЗ

 

 

ПЗ

 

VI1

Словачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI2

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ

КЗ

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

 

Немачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

Математика

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

ПЗ

 

 

КЗ

 

 

ПЗ

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

VII1

Словачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

ПЗ

 

 

 

 

КЗ

ПЗ

 

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

ПЗ

 

 

 

КЗ

 

 

Немачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

ПЗ

Математика

 

 

ИТ

 

 

КЗ

 

 

 

ПЗ

 

КЗ

 

 

 

 

ПЗ

Физика

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

VII2

Српски језик

 

 

ИТ

 

КЗ

 

 

ПЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

ПЗ

 

 

Немачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

ПЗ

 

 

Математика

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

 

ПЗ

Физика

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

Хемија

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

VIII1

Словачки језик

 

 

ИТ

 

КЗ

 

 

 

ПЗ

 

 

 

 

КЗ

ПЗ

 

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

ПЗ

 

 

 

КЗ

 

 

Немачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ

Математика

 

 

ИТ

 

 

КЗ

 

 

 

ПЗ

 

КЗ

 

 

 

 

 

Физика

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

Хемија

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 VIII2

Српски језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

ПЗ

 

Енглески језик

 

 

ИТ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

 

 

Немачки језик

 

 

ИТ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

ПЗ

 

 

 

Математика

 

 

ИТ

 

 

КЗ

 

 

ПЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

ПЗ

Физика

 

 

ИТ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

Хемија

 

 

ИТ

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17..

                      ПЗ – писмени задатак                            КТ – критеријумски тест                Т - тест

                                                      КЗ – контролни задатак                          ИТ – иницијално тестирање

 

 

RASPORED PISMENIH RADOVA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2022/2023

I CIKLUS

 

 

Одељ.

 Наставни предмети

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

16-20

23-27

30.1.-3.2.

6-10

13-14

20-24

27.2.-3.3.

6-10

13-17

20-24

27-31

3-6

18-21

24-28

3-5

8-12

15-19

22-26

29.5.-2.6.

5-9

12-16

19-20

I1

Словачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

КТ

 

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

Т

 

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

КТ

 

I2

Српски језик

 

Д

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТ

Енглески језик

Т

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

Т

 

 

Свет око нас

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

Математика

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

КТ

II1

Словачки језик

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

КТ

 

Српски језик

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КТ

Енглески језик

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

КТ

 

Математика

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

КЗ

 

КЗ

КЗ

 

КТ

II2

Српски језик

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

КТ

Енглески језик

Т

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

Т

 

Свет око нас

 

КЗ

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

Математика

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

КТ

III1

Словачки језик

 

 

 

 

 

Д

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

КТ

 

Српски језик

 

 

 

 

 

 

КЗ