Prethodna

Početna

Kontakt

Škola

Rukovodstvo

Nastavni kadar

Nenastavni kadar

Dokumentacija

Prava deteta

Igre za decu

Download

Galerija slika

Sekcije

Obaveštenja

 

  SPISAK UDŽBENIKA ZA PRVI I PETI RAZRED ŠKOLSKE 2019/20 - 2022/23 - SRPSKI I SLOVAČKI NASTAVNI JEZIK
  SPISAK UDŽBENIKA ZA DRUGI I ŠESTI RAZRED ŠKOLSKE 2020/21-2023/24 - SRPSKI I SLOVAČKI NASTAVNI JEZIK
  SPISAK UDŽBENIKA ZA TREĆI I SEDMI RAZRED ŠKOLSKE 2021/22 - 2024/25 - SRPSKI I SLOVAČKI NASTAVNI JEZIK
   

SPISAK UDŽBENIKA ZA ČETVRTI I OSMI RAZRED ŠKOLSKE 2021/22 - SRPSKI I SLOVAČKI NASTAVNI JEZIK

 

 
 
 
 
 

 

 

TERMINI OTVORENOG DANA ŠKOLE ZA RODITELJE U DRUGOM POLUGODIŠTU šk. 2019/2020. godine

 

 

   
   

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA DETETA I UČENIKA, OBAVEZAMA I ODGVORNOSTIMA UČENIKA I RODITELJA

 

   

RASPORED ZVONJENJA

 

   

RASPORED PRIJEMA RODITELJA

 

   

RASPORED PISMENIH ZADATAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2020/2021

 

 

 

RASPORED PISMENIH ZADATAKA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2020/2021

 

   

RASPORED ČASOVA

 

   

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE ZA PRVI CIKLUS

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE ZA DRUGI CIKLUS

 

   

RASPORED SLOBODNIH AKTIVNOSTI UČENIKA

 

 

 

RASPORED DOPUNSKE ZA VREME ZIMSKOG RASPUSTA

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED ZVONJENJA

 PRE PODNE

ČAS

POČETAK

KRAJ

1

8:00

8:30

2

8:35

9:05

3

9:10

9:40

4

10:00

10:30

5

10:35

11:05

6

11:10

11:40

     

 POSLE PODNE

ČAS

POČETAK

KRAJ

1

13:00

13:30

2

13:35

14:05

3

14:10

14:40

4

15:00

15:30

5

15:35

16:05

6

16:10

16:40

     

 

 

 

RASPORED PRIJEMA RODITELJA

od prvog do četvrtog razreda 

Име и презиме наставника

Разред и одељење

дан

Време пријема

час

Преподневна смена

Поподневна смена

Соња Захорец

I1

уторак

3.

10:00 – 10:30

15:20 – 16:00

Марија Којић

I2

уторак

2.

08:50- 9:30

 14:20 -15:00

Зуска Петраш

II1

среда

3.

10:00 – 10:30

15:20 – 16:00

Татјана М.Бајат

II2

понедељак

2.

08:50- 9:30

 14:20 -15:00

Соња Захорец

III1

уторак

3.

10:00 – 10:30

15:20 – 16:00

Јадранка Виљачик

III2

среда

6.

12:30 – 13:00

18:00 – 19:00

Зузана Обшуст

IV1

четвртак

2.

08:50 - 9:30

 14:20 -15:00

Марија Јевтић

 

IV2

уторак

4.

10:50 – 11:30

16:20 – 17:00

Владимир  Јованов

Наставник енглеског

језика

четвртак

3.

10:00 – 10:30

15:20 – 16:00

  

od petog do osmog razreda 

Име и презиме предметног наставника

 Предмет који предаје

 Дан

Време пријема

Преподневна смена

Поподневна смена

Оливера Молнар

Српски језик/ и књижевност

петак

11.30 -12.20

17.05 – 17.45

Јарослава Шћевко

Словачки језик

петак

10:45-11:30

16:15-17:00

Јелена Сирар

Српски језик

као нематерњи

понедељак

10.00 – 10.30

15.20 – 16.00

Владимир Јованов

Информатика

четвртак

9:50 – 10:35

15:20 – 16:05

Адела Обшуст

Енглески језик,

Словачки јез. са елем. нац. културе

петак

9:50 – 10:35

15:20 – 16:05

Нера Цветков

Енглески језик

среда

8:50-9:35

14:20-15:05

Зуска Литавски-Бењо

Немачки језик

среда

10:45-11:30

16:15-17:00

Драгана Банч

Немачки језик

уторак

11:35 – 12:20

17:05 - 17:50

Магдалена Станковић

Историја

среда

8:00 – 8:45

13:30 – 14:15

Душан Бојанић

Географија

уторак

9:45 – 10:30

15:15 – 16:00

Терез Адамов

Биологија

петак

10:45-11:30

16:15-17:00

Владимир Абеловски

Математика

понедељак

10,45-11,30

16,15-17,00

Радојка Ђокић

Математика

уторак

09.50-10.35

15.20-16.05

Пирошка Велисављевић

Инфо. и рач.

Техника и технолог.

ТИО

среда

11:35 – 12:20

17:05 - 17:50

Весна Олујић

Ликовна култура

среда

9:45 – 10:30

15:15 – 16:00

Надица Симјановски

Ликовна култура

четвртак

10:45-11:30

16:20-17:00

Данијелка Абеловски

Музичка

култура

уторак

8:50-9:35

14:20-15:05

Данијела Аврам

Музичка

култура

четвртак

10:45-11:30

16:15-17

Марко Протић

Физичко и здравст. вас.

петак

8:50-9:35

14:20-15:05

Наташа Вита

Физичко и здравст. вас.

понедељак

9:00-9:30

 

14:30-15:05

Кристина Ђорђевић

Физика

среда

10:45-11:30

16:15-17:00

Снежана Вукоњански

Хемија

уторак

8:50-9:35

14:20-15:05

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ

 I CIKLUS

 

 

Одељ.

 Наставни предмети

 СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

1-4.

7-11.

14-18.

21-25.

28-30.IX

1-2. X

5-9.

12-16.

19-23.

26-30.

2-6.

9-13.

16-20.

23-27.

30 XI.

1-4. XII

7-11.

14-18.

21-23.

I1

Словачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

I2

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

T

 

 

 

 

T

 

Свет око нас

 

 

 

 

K

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

K

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

II1

Словачки језик

 

ИT

 

 

 

 

 

 

 

 

KZ

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

Математика

 

ИT

 

K

 

 

K

 

 

K

 

 

K

 

 

 

 

II2

Српски језик

 

ИT

 

 

 

 

K

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

Свет око нас

 

 

ИT

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

K

 

 

 

Математика

 

ИT

 

 

 

 

 

K

K

 

 

 

K

 

 

 

 

III1

Словачки језик

 

ИT

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

D

 

K

 

Српски језик

 

 

ИT

 

Д

 

 

K

 

 

 

K

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа и друштво

 

ИT

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

T

 

 

 

 

Математика

 

ИT

 

 

 

 

K

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

III2

Српски језик

ИT

 

 

 

 

K

 

 

 

K

 

K

 

K

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Природа и друштво

 

ИT

 

 

K

 

 

K

 

 

 

 

 

K

 

 

 

Математика

ИT

K

 

 

 

 

 

 

 

K

 

K

 

 

K

 

 

IV1

Словачки језик

 

 

IT

 

ПZ

 

 

K

 

K

 

 

K

 

ПZ

 

 

Српски језик

 

ИT

 

 

 

 

K

 

ПZ

 

 

K

 

ПZ

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа и друштво

 

ИT

K

 

 

K

 

K

 

 

 

K

 

 

K

 

 

Математика

ИT

 

 

 

 

K

K

 

 

K

ПZ

 

 

 

 

ПZ

 

 IV2

Српски језик

 

 

K

 

 

ПZ

 

 

K

 

 

 

K

 

ПZ

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

K

 

Природа и друштво

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

Математика

 

 

 

K

 

 

K

 

ПZ

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

                                         

 

ПЗ – писмени задатак

КТ – критеријумски тест

К – контролни задатак

ИТ – иницијално тестирање

 

II CIKLUS

 

Одељ.

 Наставни предмети

 СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

1-4.

7-11.

14-18.

21-25.

28-30.IX

1-2. X

5-9.

12-16.

19-23.

26-30.

2-6.

9-13.

16-20.

23-27.

30 XI.

1-4. XII

7-11.

14-18.

21-23.

V1

Словачки језик

 

9. ИТ

 

 

 

 

16. К

20. ПЗ

 

 

 

 

 

4. К

 

16. ПЗ

 

Енглески језик

 

11. ИТ

 

 

 

5. К

 

 

 

 

13. ПЗ

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

7. ИТ

 

 

 

7. К

 

 

 

5. ПЗ

 

 

 

3. К

 

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. К

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

    1.К

 

 

 

26. ПЗ

 

 

 

27. К

 

 

17. ПЗ

 

V2

Српски језик

 

7. ИТ

 

 

 

7. ПЗ

 

 

26. К

 

 

 

25. К

 

10. ПЗ

 

 

Енглески језик

 

9. ИТ

 

 

 

 

12. К

 

 

 

11. ПЗ

 

 

 

 

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. К

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

10. ИТ

 

 

 

6. К

 

 

30. ПЗ

 

 

 

27. К

 

 

14. ПЗ

 

VI1

Словачки језик

 

10. ИТ

 

 

 

 

15. К

20. ПЗ

 

 

 

19. К

 

 

 

15. ПЗ

 

Енглески језик

 

9. ИТ

 

 

 

 

14. К

 

 

4. ПЗ

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

7. ИТ

 

 

 

8. К

 

 

 

 

12. ПЗ

 

 

 

10. К

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. К

 

 

 

2. ПЗ

 

 

 

Математика

 

 

 

 

2. К

 

 

23. ПЗ

 

 

 

 

27. К

 

 

17. ПЗ

 

Физика

 

7. ИТ

 

 

28. К

 

 

 

26. К

 

 

 

 

 

 

 

 

VI2

Српски језик

 

9. ИТ

 

 

 

6. К

 

21. ПЗ

 

 

 

 

 

4. ПЗ

 

 

 

Енглески језик

 

7. ИТ

 

 

 

7. К

 

 

 

4. ПЗ

 

 

 

 

 

 

 

Немачки језик

 

10. ИТ

 

 

 

 

 

22. К

 

 

 

 

 

 

8. ПЗ

 

 

Математика

4. ИТ

 

 

 

1.К

 

 

 

30. ПЗ

 

 

 

 

 

11. ПЗ

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. К

 

 

 

 

 

 

 

VII1

Словачки језик

 

11. ИТ

 

 

 

 

14. К

19. ПЗ

 

 

 

 

27. К

 

 

14. ПЗ

 

Енглески језик

 

8. ИТ

 

 

 

 

16. К

 

 

 

10. ПЗ

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

7. ИТ

 

 

 

8. К

 

 

 

 

12. ПЗ

 

 

3. К

 

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. К

 

 

 

2. ПЗ

 

 

 

Математика

 

 

 

 

2. К

 

 

 

29. ПЗ

 

 

20. К

 

 

 

17. ПЗ

 

Физика

 

7. ИТ

 

 

28. К

 

 

 

26. К

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

21. К

 

 

 

 

25. К

 

 

 

 

VII2

Српски језик

 

8. ИТ

 

22. К

 

 

 

19. ПЗ

 

 

 

16. К

 

3. ПЗ

 

 

 

Енглески језик

 

11. ИТ

 

 

 

6. К

 

 

 

3. ПЗ

 

 

 

 

 

 

 

Немачки језик

 

10. ИТ

 

 

 

 

 

22. К

 

 

 

 

 

 

10. ПЗ

 

 

Математика

4. ИТ

 

 

 

 

 

13. К

 

30. ПЗ

 

 

 

24. К

 

 

15. ПЗ

 

Физика

 

7. ИТ

 

 

28. К

 

 

 

26. К

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

 

9. К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII1

Словачки језик

 

10. ИТ

 

 

30. К

 

16. ПЗ

 

 

 

 

 

26. К

 

 

16. ПЗ

 

Енглески језик

 

9. ИТ

 

 

 

9. К

 

 

 

6. ПЗ

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

 

 

 

 

5. К

 

 

29. ПЗ

 

 

 

 

 

7. К

 

 

Немачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

26. К

 

 

 

 

2. ПЗ

 

 

 

Математика

 

 

 

 

2. К

 

 

23. ПЗ

 

 

 

20. К

 

 

 

17. ПЗ

 

Физика

 

7. ИТ

 

23. К

 

 

 

 

 

2. К

 

 

 

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

21. К

 

 

 

 

25. К

 

 

 

 

 VIII2

Српски језик

 

8. ИТ

 

25. К

 

6. ПЗ

 

 

 

 

 

 

24. К

4. ПЗ

 

 

 

Енглески језик

 

10. ИТ

 

 

 

 

14. К

 

 

4. ПЗ

 

 

 

 

 

 

 

Немачки језик

 

10. ИТ

 

 

 

 

 

22. К

 

 

 

 

 

 

10. ПЗ

 

 

Математика

4. ИТ

 

 

 

30. К

 

 

 

26. ПЗ

 

 

 

 

 

 

16. ПЗ

 

Физика

 

7. ИТ

 

 

28. К

 

 

 

28. К

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

 

9. К

 

 

 

 

 

 

25. К

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

                                         

                                                     ПЗ – писмени задатак                            КТ – критеријумски тест

                                                      К – контролни задатак                          ИТ – иницијално тестирање

 

 

RASPORED PISMENIH RADOVA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2020/2021

I CIKLUS

 

Одељ.

 Наставни предмети

 ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

 18-22.

25-29.

1-5.

8-12.

17-19.

22-26.

1-5.

8-12.

15-19.

22-26.

29-31

1. IV

6-9.

12-16.

19-23.

26-29.

10-14.

17-21.

24-28.

31.V

1-4 VI

7-11.

14-18.

21-22.

I1

Словачки језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

Д

 

КТ

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

КТ

Математика

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

КТ

I2

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Т

 

 

 

 

22. Т

 

 

 

 

 

 

15. Т

 

Свет око нас

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

КЗ

 

 

КЗ

 

 

 

КЗ

 

КЗ

 

 

 

 

КЗ

 

КЗ

II1

Словачки језик

 

 

 

9. КЗ

 

 

 

 

 

23. КЗ

 

 

 

 

 

 

17. Д

 

 

9. КЗ

16. КТ

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас

 

 

 

 

 

 

 

11. КЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КЗ

 

 

21. КЗ

Математика

 

 

 

 

 

 

 

8. КЗ

 

 

 

 

14. КЗ

 

 

14. КЗ

 

25. КЗ

3. КЗ

11. КЗ

17. КТ

 

II2