Prethodna

Početna

Kontakt

Rukovodstvo

Nastavni kadar

Nenastavni kadar

Dokumentacija

Prava deteta

Igre za decu

Download

Galerija slika

Sekcije

Obaveštenja

 

 

      Nova zgrada škole podignuta je 1979.

     Okružena je zimzelenim i listopadnim sadnicama, travnjakom i cvećem koje neguju pomoćni radnici.

 

 

 

 

      Velika školska sala za fiskulturu, omiljeno mesto učenika, nalazi se iza škole.

 

 

         Zahvaljujući brizi direktora ustanove škola je dobro opremljena nastavnim sredstvima i savremenim tehničkim uređajima. Izgleda veoma lepo i uređeno a higijena prostora je na visokom nivou.

Hodnike škole oplemenjuje mnogo cveća, izložbe likovnih radova učenika, slike-pokloni koje svake godine izrađuju učenici osmih razreda za uspomenu školi, panoi sa aktuelnim i zanimljivim temama iz raznih oblasti.

 

Škola poseduje osam učionica, dve specijalizovane učionice, kabinet za informatiku.

Sve prostorije su opremljene modernim nameštajem i savremenim nastavnim sredstvima.

Nastava je organizovana kabinetski, te se učitelji i nastavnici trude da atmosfera za rad bude i vizuelno podsticajna.

 

        Škola poseduje 6 grafoskopa, 6 dijaprojektora, 4 episkopa, 6 videorekordera, 1 digitalnu kameru, 8 TV prijemnika, 21 računar, 2 lap-topa, 2 video projektora, 6 DVD plejera i veliki broj audio i vizuelnih sredstava.

Poludnevni boravak za predškolski uzrast prava je oaza za mališane, bogata igračkama koje razvijaju kreativnost i maštu, knjigama, audio i video kasetama i toplinom dveju vaspitačica.

 

         Školska bibilioteka poseduje oko 11.400 knjiga na srpskom i slovačkom jeziku, od čega veliki broj čine naslovi stručne literature i domaćih lektira. Zahvaljujući dobroj saradnji sa izdavačima, biblioteka poseduje veliki broj novih izdanja knjiga, za sve uzraste đaka.

U okviru škole “Bratstvo” rade sekcije iz različitih predmeta: slovački i srpski jezik, nemački jezik, matematika, geografija, istorija, biologija, fizika, likovna kultura, literarna, recitatorska, saobraćajna, dramska...

Učenici postižu naročite rezultate u oblasti sporta, naročito gimnastike i fudbala. Likovni radovi naših đaka često su nagrađivani. Krajem svake školske godine, na završnoj priredbi dodeljuju se posebne nagrade i diplome učenicima koji su postigli odličan uspeh ili dobre rezultate na različitim takmičenjima. Nagrade koje dobijaju su knjige, koje se odnose na oblasti za koje su učenici naročito zainteresovani. Učenici slovačkih odeljenja naročitu pažnju posvećuju negovanju svoje tradicije i kulture. Mnogi od njih su aktivni članovi folklora i učestvuju na raznim takmičenjima poput festivala “Zlata brana” u Kisaču. Što se tiče međunarodne saradnje, ona se ostvaruje uglavnom sa Republikom Slovačkom, gde se konkuriše na različitim literarnim konkursima.

 

          Naša škola je nekoliko puta bila domaćin okružnih i republičkih takmičenja iz slovačkog jezika i srpskog kao nematernjeg. Učenici naše škole su zauzimali uglavnom jedno od prva tri mesta.

Život đaka u školi ne čine samo obavezni časovi niti njima prestaje. Svake godine organizuju se aktivnosti kojima se učenici rado odazivaju: odlazak u pozorište, ekskurzije, izleti, žurke... “Dečja nedelja” je praznik ne samo za školu već i za čitavo selo, jer organizujemo već tradicionalne aktivnosti: crtanje po asfaltu, maskenbal, vašar (omiljen i vrlo posećen) modnu reviju... Dan prosvetnih radnika veliki je izazov za učenike jer oni preuzimaju uloge zaposlenih u školi.

 

Škola unutar svoje uprave sarađuje sa školskim odborom, savetom roditelja, dečjim savezom, dečijim parlamentom i crvenim krstom. Spoljašnji saradnici su Ministarstvo prosvete, MZ Aradac, MO – matice slovačke, školski dispanzer u Aradcu, sportski klubovi, pozorište i muzej u Zrenjaninu, Srpska pravoslavna crkva, Slovačka evangelistička crkva...

 

         

          Škola organizuje nekoliko većih priredbi u toku školske godine – prijem prvaka u Dečiji savez, obeležavanje Dana Svetog Save, osmomartovske priredbe i završna priredba. U obeležavanje Dana Svetog Save uključeni su svi đaci i nastavno osoblje. Svake godine se priprema prigodan program o životu i delu Svetog Save, koji je bogat recitacijama, dramatizacijama, izvođenjem duhovne muzike školskog hora... Na priredbama su redovni gosti predstavnici obeju crkava, predstavnici mesne zajednice, roditelji i drugi.

 

Na kraju spomenuli bismo istaknutije bivše đake naše škole.

 

Dr Milenko Bojanić - Šecko (1924-1987), koji je imao bogatu političku i poslovnu karijeru.

Godinama je bio na čelu fabrike “Zastavaiz Kragujevca a sedamdesetih godina i predsednik Izvršnog veća Republike Srbije.

 

            Dr književnih nauka Adam Svetlik (1961), koji je zaposlen kao profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
            Prof.dr. Ana Oros (1966), oftalmolog, završila je studije medicine, poslediplomske studije i doktorske studije na Univerzitetu medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Stručno usavršavanje iz oblasti oftalmologije obavila je u SAD i Republika Češka.

           Član je udruženja Oftalmologa Srbije, Euretine, Američke Akademije oftalmologa.

           Prof.dr Ana Oros, oftalmolog, zaposlena u Očnom centru Džinić u kojem obavlja specijalističke preglede, ultrazvučne preglede, laser tretmane, OCT preglede, bolesti retine, FAF fundus auto fluoresencija.